vop

Obchodní podmínky

  1. Prosíme o pochopení, že bezpečnostních důvodů vyžadujeme u nezletilých jezdců používání přilby.
  2. Společnost nenese žádnou odpovědnost za cizí koně a jejich jezdce. Při účasti cizího koně na kurzech, vandru, nebo jiných akcich mají koně a jezdce povinnost mít odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu. Jezdec/vlastník postupují v souladu se zákoníku a má odpovědnost v plném rozsahu. Dále musí být zúčastnění koně dostatečně očkovaní a pocházet ze stáje bez nemocí. Za vlastnoručně vybudované výběhy jedzcem/vlastníkem, nenese společnost odpovědnost.
  3. Instruktor/průvodce je oprávněn a vyhrazuje si právo odmítnout hostování koní účastnících se akce, pokud existují oprávněné důvody. Mohou jimi být například práce přesčas, zdravotní problémy, nebo jiné porušení zákona OZT. Jezdeci a osoby, ohrožující přes opakované poučení a napomenutí, sebe, koně, nebo třetí stranu budou rovněž vyloučeni z akce .
  4. Přihlášku do kurzu, na vandry, nebo jakoukoli jinou akci je zájemce povinnen předložit písemě alespoň dva týdny před zahájením akce. Žádost je přijata jako závazná, při složení nevratné zálohy 50% z celkové ceny, a to nejméne dva týdny předem. Zůstatek je splatný na začátku kurzu či jízdy. Při zrušení přihlášky během 14 dnů pred akcí, se již záloha nevrací. V případě neúčasti na akci, její části, nebo při vyloučení instruktorem/průvodcem nevzniká nárok na náhradu.
  5. V případě neočekávané události (např.: nemoc koní / instruktora, apod.), jsou poplatky registrovaným vráceny v plné výši. V případě přijetí náhradního termínu, se platí poplatky v plné výši tak, jak bylo pro danou akci stanoveno. Uplatnit jiné nároky nelze.
  6. Nebude-li dosaženo minimálního počtu přihlášených účastníků na kurz - 4 účastníci, vyhrazuje si společnost právo na zrušení akce do sedmi dnů před startem.Pokud nebude přijat náhradní termín, budou poplatky vrácené v plné výši.
  7. Hodiny výcviku a krátké vyjíždky (1-2 hodin) můžou být zrušeny zdarma do 24 hodin.
  8. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
  9. Pokud by byla jedna nebo více položek dohodnuta jinak, nebo by byla neplatná, není tím dotčena platnost ostatních bodů.

Obchodní podmínky v aktuální verzi, dne 21. 02. 2011